Figyelem! Ez az oldal a 2018-as Tanulófesztivál eseményeit tartalmazza!
Az aktuális oldal a ptf.ckh.hu címen érhető el.

YARD - Youthled Actions Rejecting Discriminations

2018. szeptember 21., péntek 10.00

YARD projekt

Program                                      Erasmus+

Pályázati kategória                      KA2 - Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén

Pályázattípus                               KA205 - Stratégiai partnerségek az ifjúsági területen

Pályázati év                                 2017

Pályázati kör                               2

A projekt kezdete                        01/11/2017

A projekt befejezése                    31/10/2019

A projekt időtartama (hónapok)  24

A támogatási szerződés száma   2017-2-HU01-KA205-036084

Projekt címe                                Youth-led Actions Rejecting Discriminations

A project rövidítése                     YARD

 

Partnerek:

  1. Nevelők Háza Egyesület - HU
  2. Fundacja Tworczosci, Edukacji i Animacji Mlodziezy - "Teatrikon" - PL
  3. Fratelli dell'Uomo - IT
  4. ICEI - Istituto Cooperazione Economica Internazionale - IT
  5. Município de São João da Madeira - PT

 

A projekt célja

A projekt elsődleges célja: a társadalmi befogadás erősítése az által, hogy projekt fókuszába kerül a rasszizmus, a diszkrimináció, az előítéletek és sztereotípiák elleni harc a fiatalok közt úgy, hogy új és innovatív nonformális módszereket ismerhetnek meg és adaptálhatnak a partner szervezetek együttműködésével, s e módszerek "pilot" kipróbálásán keresztül megerősödnek a társadalmi, civil és interkulturális képességeik: nő a társadalmi felelősségvállalásuk, érzékenyebbé válnak az előítéletekkel szemben, nő a toleranciájuk és szolidaritásuk a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatban.

Az adaptálható jó gyakorlatokat a nemzetközi projekt partnerek egymás között „cserélik ki”. Kiscsoportos egyeztetések során a találkozón megtörtént az adaptálásra és pilot megvalósításra szánt jó gyakorlatok kiválasztása. A jó gyakorlatok száma: 11

Az adaptálás fontos innovációs eleme a projektnek. Egy adott nyelvi és kultúrkörnyezetben jól működő ifjúságfejlesztési módszer máshová ültetése nem automatizmus, egy másik országban, más feltételek mellett "áthangolására" lehet szükség. A projekt szellemi termékei olyan módszertani útmutatásokat tartalmaznak majd, melyek kitérnek az adott jó gyakorlat adaptálásához szükséges eszközök, anyagok, feltételek és szempontok bemutatására.

A pilotot a projekt partnerek helyi fiatalok bevonásával végzik – partnerek: iskolák, civil szervezetek, ifjúsági szervezetek.

 

A pilot célja Pécsett

A kiválasztott jó gyakorlatok:

1. NHE, HU - Adaptált jó gyakorlat: Migrantour - Forrás: ICEI, IT - Ifjúsági Akció: Városnézés időseknek

2. NHE, HU - Adaptált jó gyakorlat: Migrantour - Forrás: ICEI, IT - Ifjúsági Akció: Városnézés fogyatékkal élőknek

A pilot célja kettős:

  • fiatalok bevonásával tervezésre, kidolgozásra és kipróbálásra kerüljenek a kiválasztott és adaptált jó gyakorlatok
  • dokumentálásra kerüljenek az eközben szerzett tapasztalatok, megfigyelések, tanácsok, módszertani ajánlások